ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK
ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK

Beregningsmodeller

Denne side indeholder adgang til at bruge modeller til dimensionering og simulering af energifællesskabers anlæg.

Beregningsmodeller

Simulering af et energifællesskab

Denne beregningsmodel simulerer, hvordan et års energiforbrug til el, varme og ladning af elbiler forsynes af egenproduktion fra vedvarende energikilder, samt køb og salg af el på nettet. Ud over at beregne energistrømmene udregnes den maksimale belastning af elnettet fra det samlede energifællesskab samt investeringsbehov og de årlige omkostninger ved egenproduktion og køb/salg til nettet.

I de følgende felter skal specificeres, hvorledes forbruget er sammensat i energifællesskabet, ligesom der skal indsættes oplysninger om den kapacitet, som egne anlæg til produktionen af el forventes at få. Der skal evt. også indsættes kapacitet for lagring af varme hhv. af el i batterier.

Angiv antallet af boliger i fritstående huse
Angiv antallet af Lejligheder i etageboliger
Angiv antallet af skoler
Angiv antallet af børnehaver
Angiv evt. sportshal/kulturcenter
Angiv antallet af landbrug
Her angives om der ud over fælles el også er fælles varmeforsyning hhv. elbilladning
Vælg det aktuelle netområde
Vælg tarfitype
Vælg elpriser fra kendt år eller prognose
Antal private elbiler med almindeligt køremønster
Antal elbiler med omfattende kørsel (ex. pendlere)
Antal elbiler, der benyttes som delebiler
Antal elbiler til erhvervsmæssigt brug
Angiv kapacitet i kW for egne vindmøller
Angiv kapacitet i kW for egne solceller
Angiv evt. kapacitet i kW for batterier
Angiv evt. den samlede kapacitet i kW for varmepumper i fællesskabet
Indtast navn på bruger
Tilføj email for at modtage indtastede parametre samt resultater fra simuleringen tilsendt.