ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK
ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK

Torsdagsrækken

Den sidste torsdag i måneden afholder foreningen et webinar med et relevant emne

Her finder du foreningens torsdagsrække

06  Annonceres snarest

Afholdes d.27. juni 2024 kl.15

Tidligere afholdte torsdagsrækker

05 5 energifællesskaber

Afholdt d. 30. maj 2024 kl. 15

I denne udgave af Energifællesskaber Danmarks medlemsmøde “Torsdagsrækken” præsenterer VedvarendeEnergi projektet “Planlægning og opstart af 5 Energifællesskaber”, som er støttet af Energistyrelsen. Her vil tre af projektets initiativgrupper fortælle om deres planer:

  • Michaël Desveaux vil fortælle om Haastrup, der sammen med nabo landsbyen Jordløse, vil lave et energifællesskab med sol- og vindenergi, kombineret med en lokal varmeløsning.
  • Bjørn Kassøe Andersen om Nørre Snede Energifællesskab, som har store planer for byens grønne omstilling gennem energifællesskabet med stærke lokale samarbejder.
  • Gunnar Boye Olesen vil fortælle om Andelssamfundet i Hjortshøjs planer om at bruge solceller over parkeringspladser og på mark med dyrkning til opladning af elbiler og lokalvarme.
  • Martin Dietz vil fortælle om projektet “PULS” på Amager.

Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi afslutter webinaret med en afrunding om projektets udfordringer og erfaringer. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Webinaret er en gentagelse af sidste torsdagsrække, der desværre led under tekniske udfordringer.

04 Hyllegaard Høje Energifællesskab

Afholdt d. 29. februar 2024

Hyllegaard Høje er et bæredygtigt storbofællesskab på midtsjælland. Her skal være beboelse, landbrugsdrift, natur og et borger ejet Energifællesskab skabe et bud på fremtidens landbyudvikling. Første etape af byggeriet er i fuld gang og etableringen af DKs pt største private jordvarme anlæg er fuldført. Tjek ind på webinarret og hør kort om projektet generelt og mere indgående om jordvarmeanlægget og energifællesskabet.

Oplægsholdere: Rebecca Sørensen, direktør, Hyllegaard Udvikling ApS.

03 Sydstevns Energifællesskab

Afholdt d. 25/1 2024
Til vores åbne medlemsmøde torsdag d. 25. januar kan du høre om Sydstevns Energifællesskab, der blev dannet d. 17. maj 2023. Her arbejdes på både fælles el- og varmeforsyning til 1.917 husstande i 12 byer på Sydstevns. Der er bred opbakning fra både borgere og Stevns Kommune, og med et tilsagn i ryggen fra Energistyrelsens pulje til energifællesskaber fortsætter udviklingen i første halvår 2024 for fuld damp.

Oplægsholdere: Sten Mortensen, Sydstevns Energifællesskab

Link til slides

02 Hvordan etablerer man et energifællesskab?

Afholdt: 7/12 2023
Agenda:
– Introduktion til foreningen og oplægsholdere
– Proces for energifællesskaber
– Live case med erfaringer (Haastrup Energifællesskab)
– Afslutning og spørgsmål

Oplægsholdere: Henrik Bielefeldt, SUSTAIN, Birgitte Pedersen, FutureComm og Michael Desveaux, Energifællesskab Haastrup

Link til slides

01 Hvad er et energifællesskab?

Afholdt d. 26/10 2023
Oplægsholdere: Stephan C. Krabsen, EBO Consult og Ulrik Jørgensen, UJ-Consult

Link til slides