ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK
ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK

Hvem er vi

Hvem er

Energifællesskaber.dk

Energifællesskaber.dk stammer oprindeligt fra et forskningsdrevet initiativ, der understøttede dannelsen af energifællesskaber i Danmark. I 2020/2021 havde initiativet midler til at hjælpe lokale aktører med at opstarte og udvikle lokale energifællesskaber. Hjemmesiden er efterfølgende overdraget til interesseorganisationen Energifællesskaber Danmark.

Seminarer og kurser

Vi afholder seminarer og kurser, der understøtter lokalt arbejde med dannelse af energifællesskaber.

Regnemodeller

Vi uderabejder regnemodeller, der synliggør de mulige besparelser økonomisk og miljømæssigt.

Erfaringsindsamling

Vi udarbejder materialer, der viser de hidtidige erfaringer med energifællesskaber.

Kontaktformidling

Vi har kontaktinfo til centrale aktører på området og formidler gerne kontakt til relevante partnere.

Vedtægter

Vi er en demokratisk funderet forening, der søger bred repræsentation i vores bestyrelse og åbne beslutningsprocesser.

Generalforsamling

Få indblik i de seneste store beslutninger i vores forening.