ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK
ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK


Nye naturintegrerede bykvarterer

En række kommuner er i gang med at planlægge nye bydele, som bygger på principper om en bæ-redygtig og naturintegreret bebyggelse. Tanken er her at bevare tætheden i en bebyggelse svarende til typiske villakvarterer, men at samle boligerne og evt. fælles faciliteter i klynger, så der bliver plads til åbne naturarealer mellem klyngerne. Sådanne planer findes bl.a. udviklet i Middelfart, Gribskov og Aarhus Kommuner.


Denne type af nye bykvarterer bør i langt større om-fang allerede fra starten planlægges og etableres med en samlet bæredygtig energiløsning støttet af en integreret kommunal planlægning. Her vil lokale varmepumper knyttet til hver af klyngerne være et billigt og godt alternativ til udbygning af fjernvarmen. Ligesom det er indlysende at satse på en omfattende elektrificering af transporten. En større udbredelse af denne type planlægning af nye bykvarterer vil nok kræve en udbygning af de planinstrumenter, som kommunerne råder over.


Enkelte nye bydele kan måske ud over at etab-lere solceller som egen VE-baseret elproduktion også tilslutte sig en vindmøllepark i nærheden og dermed opnå samme store effekt for klima og lokal styring af energien, som boligfællesskaberne kan. I samspil med elforsyningen vil de kunne bidrage til at styre belastningen af elnettet.
Hvis naturintegrerede nye bydele bliver etableret med lokalt koblet produktion og forbrug, vil den samlede effekt på lokale VE-investeringer og der-med reduktion af klimabelastningen ved udvidelser af de bebyggede arealer være betydelig. Bidraget vil både give plads til elektrificering af varme og transport uden behov for ekstraordinær net-udbyg-ning og bidrage til bedre døgnfordelt belastning af de eksisterende elnet.


Ejermæssigt kan boligerne i et nyt bykvarter være organiseret på flere måder. Enten samlet som en ejerforening eller et andelsboligselskab, som i fællesskab driver VE-anlæg, varmepumper og har en samlet tilslutning til elnettet eller opdelt på flere enheder, eller opdelt på boliger, der er ejet individuelt. Den ejermæssige organisering er i meget høj grad betinget af den politik som banker og kreditinstitutioner har for belåning til etablering af nye bykvarterer.


Modelberegning nyt natur-integreret bykvarter
160 boliger fordelt på 12 klynger med fælles-huse samt solceller og varmepumper og fælles lade-standere til 100 elbiler (data pr. år med empiri fra ny bydel ved Middelfart).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *